domingo, 28 de enero de 2018

San Bizenteko Jaietan bultzada handi bat eman diogu sinadura-bilketari

Gaur San Bizenteko Jaietan  sinadura-bilketa egiten egon gara Nekazaritza Azokaren alboan. Ehundaka pertsonak Lurrak ematen dizkiguten produktuak ikustera, dastatzera, edatera eta erostera joan dira eta gero... gure mahaietan lurraren alde sinatzeko geldialdi txiki bat egin dute. 
Gaur bultzada garrantzitsua gure sinadura-bilketa eman diote eta milaka kontatzen dezakegula esan ahal dugu; baina hurrengo asteetan sinadura gehiagoren bila egongo gara gure alkatesari barakaldar askori gure lurra kezkatzen zaigula eta gure herrian edozer egitea ez dugula onartzen esateko. 
NON?:
Otsailak 3: Ibarreta-Zuloko Inauterietan arratsaldeko 18.00 etatik
Otsailak 10: Bide Onera Plazan (Barakaldoko Inauterietan), 18.00 etatik  
Otsailak 11: Santa Agedaren erromerian goizeko 8.30 etatik
Otsailak 17: Erreka Ortuko Inauterietan arratsaldeko 18:30 etatik

...eta soilik mahaiak ipiniko gara?
Otsailak 17: Goizez Kotxe-Karabana egingo dugu
Otsailak 18: ... beste egun batean kontatuko dizuegu, baina gorde ezazue tartetxo bat zuen agendan
 
Egun horietan plana ez badaukazu edo tartetxo bat badaukazu, hurbil zaitez gure natura defendatzera


Gora Gorostiza! 
Gora Zubileta-Kastrexana!
Gora Barakaldo Berdea!

Fuerte impulso a la recogida de firmas en las fiestas de San Bizente

Hoy en las Fiestas de San Bizente hemos estado recogiendo firmas en la zona del Mercado Agrícola. Cientos de personas han ido a ver, degustar, beber y comprar los productos que nos da la tierra y luego... han hecho una pequeña parada en nuestras mesas para firmar en favor de la tierra.
Hoy le han dado un importante impulso a nuestra recogida de firmas y podemos decir que podemos contarlas por millares; pero en las próximas semanas continuaremos recabando más firmas para decirle a nuestra alcaldesa que a muchas y muchos barakaldeses les preocupa nuestra tierra y no aceptan que se haga cualquier cosa en nuestro pueblo.

¡DÓNDE?:
3 Febrero: En los Carnavales de Zuazo-Arteagabeitia a partir de las 18:00
10 Febrero: en la Plaza Bide Onera (Carnavales de Barakaldo) a partir de las 18:00
11 Febrero: en la súbida a Santa Agueda a partir de las 8.30
17 Febrero: en los Carnavales de Retuerto a partir de las 18:00

...¿y sólo pondremos mesas?
Otsailak 17: haremos una caravana de coches
Otsailak 18: ...otro día os lo contaremos, pero guardar un hueco en vuestras agendas.
Si en esos días no tienes plan o tienes un rato, acércate a defender nuestra naturaleza.
Gora Gorostiza! 
Gora Zubileta-Kastrexana!
Gora Barakaldo Berdea!

domingo, 21 de enero de 2018

Kastrexanako auzokideekin HTSren proiektuaz hitz egiten eta San Bizenteko Jaietan sinadura-bilketarekin asteburu honetan

Barakaldoko auzokideok -Kastrexanakoak, SanBizentekoak, edozein Barakaldoko auzotakoak-, HTSren proiektuaz entzun ondoren,guregana  haien interesa, kezkak, desadostasuna, etabar, adieraztera  hurbiltzen dira.
Zenbat eta proiektua gehiago ezagutu, kezkatsuago sentizen da jendea.Argi geratzen da arazoa  informazioren eza dela eta hori instituzioen ardura da, batez ere herrikoarena, Barakaldarrok jakin eta gai hauetan parte hartu nahi dugu gure herria delako, gure herria maite dugulako, gure herriarengatik sinatzen dugulako. 
#xBRKsinatzenDUT 
 

Este fin de semana hablando con vecinos y vecinas de Kastrexana sobre el proyecto de la VSF y recogiendo firmas en las Fiestas de San Bizente


Tras escuchar información sobre el proyecto de la VSF (Variante Sur Ferroviaria), las vecinas y vecinos, ya sean de Kastrexana, de Gorostiza, de San Vicente o de cualquier barrio de Barakaldo, se acercan para expresarnos su interés, sus preocupaciones, su desacuerdo, etc.
Cuanto más conocen el proyecto, más preocupada se siente la gente. Queda claro que el problema es la falta de información y eso es responsabilidad de las instituciones, especialmente de la local. Las y los barakaldeses quieren saber y participar porque es nuestro pueblo, porque amamos nuestro pueblo, porque por nuestro pueblo firmamos.
#xBRKyoFIRMO

 

viernes, 19 de enero de 2018

Gure esku dago gure ondare naturala baliotan ezartzeaBi urteko epean (2020aren hasieran), Sustapen Ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak Hegoaldeko Tren Saihesbidearen obrak hasiko dituzte, Barakaldo zeharkatuko du, Trapagaraneko mugatik Kadagua ibairarte, honek suposatuko du beste eraso bat birika berdeari eta Gorostiza eta Kastrexanako landa auzoei.
Aurreko urteetan, hainbeste maite dugun  eta hainbeste jende bisitatzen duen inguruak zelako orbainak jasan dituen ikusi dugu. Bai Barakaldotik zein beste herri batzuetatik bisitatzen duten inguru hau, nahi ta nahiez, bere fisionomia aldatuz joan da: SuperSur, Oiolako urtegia, Ur-Partzuegoaren hoditeria handia, Gorostizan dagoen ACBren presa,etab.
Orain, inguru hortan Hegoaldeko Tren Saihesbidea aurreikusten da eta arrazoi bakarra Seranteseko tunela da. Bilboko Portu Agintaritzak (Eusko Jaurlaritza) eraikitzea erabaki zuen, jarraipena emango zionproiektu sendo baten justifikaziorik gabe eta 50 milioi euroko kostuarekin. Errealitatea, ia hamarkada batean zigilatuta egon den tunela izan da.
Orain ordaindu arazi nahi diguten hipoteka baten pieza bihurtu dute, nahiz eta eskatu ez dugun, ad hoc merkantziei irteera emateko ibilbide bat diseinatuz, eta funtzionalidadea emateko Bilboko Portuko merkantziei alferrikako irteera bat eman ahal izateko. Eta helburu honekin, 560 milioi xahutzeko asmoa dute, soilik lehenengo fasean.
https://drive.google.com/open?id=1xPFzo5ioY9cpgDDhJjOjnLa5-h4jN4-1
Eta konbentzitzeko Abiadura Handiko konexioarekin justifikatzen duten, Frantziaren erabakiz, Europan jarraipenik ez duena. Lehen Corredor Atlántico-tik Madril, Lisboa eta Algecirasantza, orain ministroak Gobernu autonomikoari baieztatu dionetik ez dela merkantzia konexiorik egongo Abiadura Handiarekin Gasteizetik aurrera, Cantábrico-Mediterraneo korredoreari buruz hitz egiten dute. Ia bihar zer bururatzen zaien…
Ez badugu ezer egiten, gure inguru naturalaren eta gure landa auzoen defentsan ez bagara posizionatzen, gure bizitzan zehar hainbeste asteburuetan gozatu dugun hortaz, bai bidexketatik pasiatu, atajoak eta leku zoragarriak bilatu, bai bizi kalitateagatik, eskaintzen digun osasunagatik, bere epelean bizi garenontzat, gaur egun ezagutzen duguna izateari utziko dio.
Horregatik, guk “BARAKALDOGATIK, NIK SINATZEN DUT” esaten dugu. Eta zuk?
Hurrengo asteetan Barakaldoko auzo desberdinetan sinadurak batzen ikusiko gaituzu, laguntzeko prest egon diren auzo desberdinetako saltokietan utziko ditugu, edo zuretzat erosoagoa bada, hemen klikatu dezakezu… Sinatzeko arrazoi gehiago nahi badituzu, bideoan zure auzokideek ematen dituztenak ikusi ditzakezu. Gure asmoa sinadura guztiak gure alkatesari, Amaia del Campo, ematea da, ikus dezan zenbat barakaldarrek konpartitzen duten berak 2015ean proiektuari buruz esandako “hau astakeria bat da” esaldia. Urte eta erdi beranduago, “eskualdeko garapen jasangarrirako itxaroten genuen proiektua da” esan.
… eta ez bazara Barakaldon bizi, hemen ere esan diezaiokezu. (Barakaldoko gazte batzuen ekimena change.org-en)

Depende de nosotras/os hacer valer nuestro patrimonio natural


En menos de dos años (para inicios de 2020), el Ministerio de Fomento y el Gobierno vasco pretenden iniciar las obras de la Variante Sur Ferroviaria que atravesará Barakaldo desde el límite con Trapagarán hasta el río Cadagua y supondrá una estocada más al pulmón verde y los barrios rurales de Gorostiza y Kastrexana.
En años anteriores, hemos visto como se marcaban severas cicatrices en este entorno tan querido y visitado por muchísimas personas, tanto de Barakaldo como de otros municipios, cambiando su fisonomía irremediablemente: SuperSur, pantano de Oiola, la gran tubería del Consorcio de Aguas, La presa de la ACB en Gorostiza, etc
Ahora planea sobre este entorno la Variante Sur Ferroviaria y la única razón para ello no es otra que el túnel de Serantes. Un túnel construido por decisión de la Autoridad Portuaria de Bilbao (Gobierno vasco) sin tener la justificación de un proyecto firme que le diera continuidad y que costó 50 millones de euros. La realidad ha sido un túnel sellado durante casi una década.
Ahora lo convierten en la pieza de una hipoteca que nos quieren obligar a pagar, aunque no la hayamos solicitado, diseñando un trazado para la salida de mercancías ad hoc para dar funcionalidad a esta salida inútil del Puerto de Bilbao para la salida de mercancías. Y con tal objetivo, pretenden gastarse más de 560 millones, sólo en la primera fase.
Y para convencer la justifican con la conexión a la Alta Velocidad sin continuidad a Europa por decisión de Francia. Antes por Corredor Atlántico hacia Madrid, Lisboa y Algeciras; ahora que el ministro de turno le ha confirmado al Gobierno autonómico que no habrá conexión de mercancías a la Alta Velocidad a partir de Gasteiz, hablan del Corredor Cantábrico-Mediterraneo. Mañana, ya se les ocurrirá…
Lo que si es seguro es que si no hacemos nada, si no nos posicionamos en defensa de nuestro entorno natural y de nuestros barrios rurales, aquello de lo que durante tantos fines de semana en  nuestras vidas hemos disfrutado, ya sea por deambular por sus sendas y atajos buscando rincones preciosos, ya sea por la calidad de vida y salud que nos aporta a todas y todos los que vivimos a su abrigo, dejará de ser lo que hoy conocemos.
Por eso, nosotras decimos “POR BARAKALDO, YO FIRMO”… ¿y tú?
Nos podrás ver durante las próximas semanas por los distintos barrios de Barakaldo recogiendo firmas, también dejaremos en distintos establecimientos de los barrios que se han prestado a  ayudarnos o, si te es más cómodo, puedes pinchar aquí …Y si aún quieres más razones para firmar, también puedes ver las que te dan vecinas y vecinos tuyos en el video. Nuestra pretensión es llevar todas las firmas a nuestra alcaldesa, Amaia del Campo, para que compruebe cuántos baracaldeses/as comparten su opinión en 2015 de que este proyecto “es una barbaridad”, por mucho que año y medio después dijera que “es un proyecto muy esperado para el desarrollo sostenible de la comarca”
… y si no vives en Barakaldo, también puedes decírselo aquí . (iniciativa lanzada por un grupo de jóvenes de Barakaldo en change.org)
 Y si necesitas más razones, aquí tienes unas cuantas más:
Barakaldo Natura Bizia - Enero 2018
BarakaldoNaturaBizia - 2018ko Urtarrila

martes, 16 de enero de 2018

U19: Hitzaldi berriemailea Kastrexanan // 19E: Charla informativa en Kastrexana


Ostiral honetan, urtarrilaren 19an, Hegoaldeko Tren Saihesbidearen proiektuari buruzko hitzaldi berrimailea Kastrexanan egingo dugu. Kastrexanako Auzokideen Elkarteak eta Barakaldo Naturalak antolatzen dugu ekitaldi hau. Museo-Eskoletan (Larrazabal kalean) arratsaldeko 19:00etan izango da eta Txiki Castañosek eta Bego Rodriguezek azalduko dute zergatik uko egiten dion Gorostiza eta Kastrexanatik bi bidezubirekin zeharkatzen duen proiektu honi Barakaldo Naturalak eta zer egiten ari den Barakaldoko eremu naturalean eta landa-auzoetan kalte handia egingo duen trazaduraren honen aurre egiteko. 
El próximo viernes, 19 de enero,  tendremos una charla informativa sobre el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria en Kastrexana. Este acto está organizado por la Asociación de Vecin@s de Kastrexana y la plataforma Barakaldo Naturala. Se realizará en las Escuelas-Museo (calle Larrazabal) a las 19:00 de la tarde y Txiki Castaños y Bego Rodrgiuez explicarán por qué la plataforma rechaza este proyecto que atraviesa Gorostiza y Kastrexana con dos viaductos y  qué se está haciendo para hacer frente a este trazado que provocará graves daños en nuestro medio natural y barrios rurales.

domingo, 14 de enero de 2018

OPINIÓN/ Variante Sur Ferroviaria ¿Tren a ninguna parte o monumento a la estupidez?


Hace décadas, cuando entró la fiebre por la Alta Velocidad ferroviaria en el Estado español se nos seducía con el acercamiento de las personas en puntos distantes. Algunos partidos corrieron como no lo habían hecho en su vida para montarse en este carro, Mientras otras defendíamos un modelo ferroviario más social, más de estructuración y conexión comarcal, más de conectar los pueblos vecinos con sus cabeceras de comarcas, más de oportunidades, más de igualdad.
Desde vísperas de 2016, hemos conocido un nuevo Estudio Informativo de la Variante Sur Ferroviaria  para dar salida al Puerto de Bilbao en Alta Velocidad y el Informe Interdisciplinar del modelo ferroviario de Alta Velocidad en el País Vasco del grupo Ekopol destapando las vergüenzas de la gestión del Ejecutivo vasco.
Entonces el arte de la seducción cambió de argumentos. Ahora su esencia es un carácter mixto de viajeros-mercancías. Cualquier persona versada en la materia, y de verdad que hemos consultado unas cuantas, nos dicen que la mayor mentira es decir que se combinarán ambas modelos de transporte en una misma línea… Y lo más triste, es que el mensaje cale.
Esta semana, el ministro de Fomento ha venido a Iruña y Gasteiz a garantizar la estabilidad de las alianzas presupuestarias, pero de paso a decir que las mercancias en Alta Velocidad hasta Gasteiz, y no más.
Así pues, aquellos que nos hemos opuesto al proyecto de la Variante Sur Ferroviaria para atender en exclusiva al Puerto de Bilbao, tanto al presentado en 2008 como al de 2015 por falta de justificación socio-económica amen de daños irreparables en  nuestros barrios rurales y medio ambiente, vemos cada día que pasa más claramente el siguiente escenario:
Un tren  de mercancías que corre mucho pero se le acaba la pista en Hendaia (por lo pronto hasta el 2035 por decisión de Francia); un tren al que, por mucho que se empeñen, se le vuelve a acabar la pista a un puñado de kilómetros en Gasteiz; y ahora ponen encima de la mesa la carta del corredor Cantábrico-Mediterráneo, en el cual este veloz corredor llega a Iruña y a pisar freno.
En última hora, la responsable actual de esta nefasta gestión, Arantza Tapia, demuestra su habilidad (e imaginación) oratoria y nos habla de verdadero instrumento para la construcción nacional. Y lo más triste, es que no faltará quien se lo crea, quien aplauda con las orejas mientras le esquilman el sueldo de su bolsillo, quien vea esperanzado ese futuro de humo mientras le recortan trenes y autobuses a su pueblo, atención sanitaria y garantías sociales vía Cupo, quien…
Mientras tanto ese estado alemán tan aclamado por las derechas del Estado cada vez que ordenaba “AUSTERIDAD”, les tenía tan obnubiladas que ni se fijaron en lo que realmente debió ser objeto de su atención: es el Estado europeo con mayor tasa de transporte de mercancías por tren. Su secreto, dedicar la inversión a la mejora de la red ferroviaria existente, aportando beneficios a empresas y a personas. Ni un euro a Alta Velocidad.
Y ante todo esto,  en el municipio que más gravemente sufrirá las afecciones sociales y medio ambientales del diseño de esta Variante Sur Ferroviaria en su primera fase, léase Barakaldo, ¿qué dice su alcaldesa? Lógicamente, nada. Ni Amaia del Campo ni su séquito se han enterado de todo esto, ni de lo de más allá. Están fuera de cobertura.
Txiki Castaños y Begoña Rodríguez / integrantes de Barakaldo Naturala

viernes, 12 de enero de 2018

Variante Sur Ferroviaria, tras el anuncio del ministro de Fomento parar es lo lógico


Ante las últimas informaciones aportadas por el ministro de Fomento, Iñigo de la Serna, por las que el tránsito ferroviario de mercancías queda definitivamente fuera de la red de Alta Velocidad, la Plataforma Barakaldo Naturala insiste en la necesidad de paralizar en la tramitación (y consecuente gasto de dinero público) para la Variante Sur Ferroviaria diseñada para atender exclusivamente al Puerto de Bilbao.
Se trata de parar para abrir un proceso de debate público y participativo sobre cuál es la necesidad real de este complejo portuario, analizar alternativas viables para atender esa necesidad  y  valorar cuáles cumplen ese objetivo con mayor respeto a vecindarios y medio ambiente, y por supuesto a la caja común. 
Después de haber escuchado tantas y tantas veces a las autoridades autonómicas (Tapia, Aiz, Atutxa…) la importancia de conectar el puerto con la Alta Velocidad, con la palabra “estratégica” llenándoseles la boca, ahora han venido de Madrid para decirles de forma tajante y rotunda que NO, que la Alta Velocidad Mixta será sólo un caramelo que disfrutarán dentro del punto de cruz formado por las capitales de los cuatro Territorios Históricos.
Dicen que es de sabios parar de  vez en cuando, reflexionar sobre lo que se está haciendo y rectificar si la realidad no se dirige hacia los objetivos pretendidos. Para nosotras, la parada hace tiempo que debió darse por no contar de partida con la participación ciudadana en su definición y diseño, no así en el pago. Para la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras y teniendo en cuenta los intereses a los que responde, el momento  que perfila la delgada línea entre la inteligencia y la estupidez es ahora. 
La plataforma Barakaldo Naturala hemos puesto en marcha una recogida de firmas  entre los vecinos y vecinas del municipio para que nuestra alcaldesa Amaia del Campo, compañera de filas de la sra. Tapia, pueda decirle con datos el desacuerdo existente en Barakaldo con esta nueva imposición que destrozará  nuestro pulmón verde y barrios rurales, simplemente porque hace una década se gastaron 50 millones en un túnel (el de Serantes) únicamente para ser sellado y ya empiezan a sacarle cantares. Para quienes no residan en este municipio, también pueden expresar su desacuerdo en la campaña lanzada por un grupo de jóvenes baracaldeses en change.org 
Por otro lado, nos preguntamos si Amaia del Campo y su Equipo de Gobierno tampoco se habrá enterado de estas declaraciones del ministro teniendo en cuenta que la Mesa Municipal de Trabajo, constituida en el 2016 para este proyecto y cuando aún sentían la euforia del triunfo electoral, no han querido convocarla desde entonces (salvo forzado por mandato plenario) porque “no hay nada nuevo” (cita literal y reiterativa del concejal de Alcaldía, Participación y Medio Ambiente, Gorka Zubiaurre).


BARAKALDO NATURALA

12 de enero de 2017

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.