viernes, 27 de junio de 2008

Marcha de Interés Geológico y Arqueológico

Barakaldo Naturala llevará a cabo el sábado, día 5 de julio, una marcha guiada de interés arqueológico y geológico de la mano del Grupo de Espeología Esparta. Nos reuniremos en la Plaza de Cruces a las 8:30 de la mañana para emprender el camino. Visitaremos los túmulos de Arroletza, los lapiaces de Peñas Blancas y los yacimientos y las cuevas de Tellitu, para dar fin al itinerario en El Regato sobre las 14:00. Se recomienda llevar ropa y calzado cómodo, así como agua o refrescos.

De cara al próximo mes, las y los miembros de la plataforma tienen la intención de organizar varias salidas. Una oportunidad inmejorable para conocer y disfrutar de nuestros espacios naturales con la familia o l@s amig@s, pensada para todas las personas. ¡Apúntate!

Contacto: 667936126 - barakaldonaturala@gmail.com

Barakaldo Naturalak interes arkeologiko eta geologikoko martxa gidatua abiaraziko du uztailaren 5ean, larunbatan, Esparta Espeolologia Taldearen eskutik. Gurutzetako Plazan bilduko gara goizeko 8:30tan bideari ekiteko. Arroletzako harrespila, Peñas Blancas-ko lapiazak eta Tellituko aztarnategiak eta kobazuloak bisitatuko ditugu, ibilaldia 14:00etan Mespelerrekan bukatzeko. Komenigarria da arropa zein oinetako erosoak eta ura edo freskagarriak eramatea.

Datorren hilabetera begira, hainbat irteera antolatzeko asmoa daukate plataformaren kideek. Pertsona guztientzat pentsatuta, familia edo lagunekin Barakaldoko gune naturalak ezagutzeko eta gozatzeko aukera ezin hobea. Apunta zaitez!

Kontaktua: 667936126 - barakaldonaturala@gmail.com

viernes, 20 de junio de 2008

Paneles informativos

La plataforma ecologista Barakaldo Naturala ha estado trabajando en la elaboración de diversos paneles informativos cuyo objetivo es sensibilizar a la población barakaldesa. Así, el primero de ellos recoge el patrimonio histórico y natural del municipio y el segundo, las numerosas agresiones que ponen en serio peligro este patrimonio; el tercer panel reproduce la reivindicación de Barakaldo Naturala para que los últimos espacios naturales y de esparcimiento que nos quedan sean declarados reserva natural garantizándose su protección.

Podrás encontrar estos soportes tanto en el blog (en la columna de la derecha) como en las mesas de recogida de firmas que la plataforma seguirá colocando en los distintos barrios de Barakaldo. La próxima cita será el lunes, día 23 de junio, en Zuazo y San Bizente con motivo de la Fiesta de San Juan. ¡Acércate y firma!

Barakaldo Naturala plataforma ekologista zenbait informazio-panelen elaborazioan lan egiten egon da, herritarrak sentsibilizatzeko xedearekin. Hala, lehenengoak herriaren ondare historikoa eta naturala biltzen du eta bigarrenak, ondare hori arrisku serioan jartzen duen hamaika eraso. Hirugarren panelak Barakaldo Naturalaren errebindikazioa irudikatzen du, geratzen zaizkigun azken aisia-toki naturalak erreserba naturala deklaratuak izan daitezen, haien babesa bermatuz.
Euskarri hauek blogean bertan (eskuinaldeko zutabean) ez ezik, plataformak Barakaldoko auzo ezberdinetan jartzen jarraituko dituen mahaietan ere aurkitu ahal izango dituzu. Hurrengo zita astelehenean, ekainaren 23an, Zuazon eta San Bizenten izango da, San Juan Festa dela eta. Hurbildu zaitez sinatzera!

sábado, 14 de junio de 2008

Fiesta de la Cereza en El Regato

Barakaldo Naturala ha tenido una presencia notable en la Fiesta de la Cereza, que se ha celebrado hoy en el barrio de El Regato. Numeros@s vecin@s se han acercado a firmar en favor de la protección de los últimos espacios naturales de Barakaldo.

Además de repartir material informativo, las y los miembros de la plataforma han llevado a cabo una concentración junto a la Iglesia y han vuelto a reclamar a los grupos municipales del PSOE, PNV y PP que se posicionen sobre la propuesta de Barakaldo Naturala de recuperar y proteger la zona, declarando a El Regato, Argalario, Sasiburu y Gorostiza reserva natural.

Nota que se ha leído:

Desde la Plataforma Barakaldo Naturala queremos denunciar que mientras se celebra una fiesta de un día para remarcar el carácter rural de El Regato, se están cometiendo fuertes agresiones medioambientales que deterioran este espacio natural y de esparcimiento de todos y todas las barakaldesas. Sería mejor tener presente la importancia de este lugar durante todo el año y trabajar por la conservación del mismo.

¿Qué es lo que persiguen algunos patrocinadores de esta fiesta?
 • La BBK (Neinor) vendernos los chalets de Gorostiza y El Regato diciéndonos que están situados en uno de los entornos naturales más bellos de Bizkaia. No nos cuentan que, además de masificar especulativamente estas zonas haciéndolas perder el valor natural que poseen, estos chalets van a estar atrincherados por la “Super-Sur” y la “Variante Sur Ferroviaria”, que pasaría pegada a los mismos. El entorno natural que nos venden desaparece en el mismo momento en que se urbaniza dicho entorno.
 • El Gobierno Vasco ha introducido Tellitu en el “Catálogo de Zonas Canterables del País Vasco”, requisito previo para poder abrir la cantera.
 • Y nuestro Ayuntamiento, ¿se acordó de El Regato cuando ocurrieron las inundaciones o las voladuras de la “Super-Sur”.
El pasado día 3 de junio presentamos denuncia de la existencia de un vertedero incontrolado en Las Julianas. En la subida hacia Arnabal a mano derecha, a la altura de los cargaderos de mineral, se ha dado un corte al monte para que los camiones puedan acceder a dicho vertedero, donde se están depositando materiales de obra y tierras sin conocimiento de su procedencia ni control de las mismas. Es posible que desde Ansio-Ibarreta se hayan movido tierras contaminadas con lindane. Cuando empezó este plan parcial este vertedero tenía un trasiego de unos 20 camiones diarios.

La actividad de este vertedero se viene dando desde hace unos años. El mismo ya fue denunciado a este Ayuntamiento en la anterior legislatura cuando estaba de responsable de Medio Ambiente Amaya Fernández, del Partido Popular. Esta zona donde se producen los hechos está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como DR (área degradada a recuperar), lindando con otra calificada como ME (área de mejora de ecosistemas). Si estas calificaciones hacen referencia a los planes para la zona, hechos como este no pueden escapar al control porque hipotecan el futuro de recuperación y de mejora del lugar. ¿Qué piensa hacer al respecto el Ayuntamiento? ¿Cuándo contestará a esta denuncia?

Los partidos con representación municipal que todavía no se han posicionado, ¿qué piensan hacer con la propuesta de Barakaldo Naturala de recuperar y proteger la zona, declarando a El Regato, Argalario, Sasiburu y Gorostiza reserva natural?

Lo que hace falta es poner manos a la obra y, entre tod@s, poner en marcha las medidas necesarias para proteger y defender nuestro patrimonio natural.
Irakurritako oharra:

Barakaldo Naturala plataformatik salatu nahi dugu Errekatxoren baserri-izaera azpimarratzeko egun baterako festa bat antolatzen den bitartean, barakaldotar guztion aisia-toki natural hau hondatzen duten ingurunearen kontrako eraso bortitzak abiarazten ari direla. Hobeto egongo litzateke urte osoan zehar leku honen garrantziaz jabetzea eta bere zaintzearen alde lan egitea.

Zeren atzetik dabiltza festa honen babesle batzuk?
 • BBK-k (Neinor) Gorostiza eta El Regato aldeko txaletak saldu nahi dizkigute, Bizkaiko gune naturalik ederrenean kokatuta daudela esanez. Esaten ez digutena da eremu hauek espekulatiboki masifikatzeaz gain, haien balore naturala desagertaraziz, txaletak “Super-Sur” eta Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen artean egongo direla, ondo-ondotik pasatzen dena. Saltzen diguten inguru naturala inguru hau urbanizatzen den momento beretik desagertzen da.
 • Eusko Jaurlaritzak Tellitu auzoa harrobia irekitzeko “Catálogo de Zonas Canterables del País Vasco” dokumentuan sartu du, harrobia irekitzeko aurretiko baldintza.
 • Eta gure Udala, Errekatxoz oroitu egin zen uholdeak edota “Super-Sur”-eko leherpenak gertatu zirenean?
Pasaden ekainaren 3an salatu genuen kontrolgabeko zabortegi baten existentzia Las Julianasen. Arnabaleranzko igoeran, mineralen kargalekuen ondoan, kamioiak harrobi honetara hel daitezen ebaki bat egin zaio mendiari. Zabortegi honetan biltzen ari diren materialen jatorria ezezaguna da, eta Ansio-Ibarretatik etortzekotan, lindane agertu zen lekutik, kutsatuta egon litezke. Plan partzial hau abian jarri zenean hogei bat kamioien tokialdaketa egoten zen zabortegi honetan.

Zabortegi honen aktibitatea orain dela urte batzuk hasi zen eta aurreko legegintzaldian jada salatu egin zen Udalan Amaya Fernández, PP-ko zinegotzia, Ingurugiro arduraduna zelarik. Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren arabera, zabortegia kokatzen den lekua berreskuratu beharreko eremu degradatu bezala kalifikatzen da, eta ekosistemen hobekuntzarako beste eremu baten aldamenean dago. Honelako egintzak kontrolatu egin behar dira, inguru hau berreskuratzeko eta hobetzeko etorkizuna bahitzen baitute. Zer egingo du Udalak honen inguruan? Noiz erantzungo dio salaketa honi?
Udalean ordezkapena daukaten eta oraindik jarrerarik hartu ez duten alderdiek, zer egingo dute Barakaldo Naturalak egindako proposamenarekin, leku hau berreskuratua eta babestua izan dadin eta Errekatxo, Argalario, Sasiburu eta Gorostiza erreserba naturala deklaratzeko?

Egin behar dena lan egitea da eta denon artean gure ondare naturala, hau da, El regato, Argalario, Sasiburu eta Gorostiza, babestu eta defendatzeko neurriak abian jartzea.

sábado, 7 de junio de 2008

¡Estrenamos foro!

Queremos informar de la creación del foro Barakaldo Naturala. Una herramienta de encuentro y debate más en torno a la plataforma en particular y todos aquellos temas que afecten a nuestro medio ambiente en general. Propuestas, noticias, información de interés, convocatorias... ¡Regístrate y participa!

Barakaldo Naturala foroaren sorreraren berri eman nahi dizuegu. Plataformaren inguruan bereziki eta orokorki gure ingurugiroari ukitzen dioten gaiei buruz eztabaidatzeko eta topaketarako tresna. Proposamenak, berriak, informazio interesgarria, deialdiak... Erregistratu eta parte har ezazu!

http://barakaldonaturala.losforos.es/foro

viernes, 6 de junio de 2008

5 de junio: Día Internacional del Medio ambiente

Barakaldo Naturalak eta Ezpitsuak bat egin zuten atzo Bide Onera plazan Ingurugiroaren Nazioarteko Egunean. Plataforma ekologistek kontrolgabeko zabortegi baten existentzia El Regato auzoan, Las Julianasen hain zuzen ere, salatu zuten. Kutsatuta egon daitezkeen lurrak eta obra materialak pilatzen ari direla adierazi zuen Javi Vazquez-ek, Barakaldo Naturalaren kideak.
Ekologistek salatu zutenez, mineralen kargalekuen ondoan dagoen zabortegi honetan biltzen ari diren materialen jatorria ez da ezagutzen, eta Ansio-Ibarretatik etortzekotan, lindane agertu zen lekutik, kutsatuta egon litezke.

Zabortegi honen aktibitatea orain dela urte batzuk hasi zen eta aurreko legegintzaldian jada salatu egin zen Udalan Amaya Fernández, PP-ko zinegotzia, Ingurugiro arduraduna zelarik. Hiri Antolamendurako Plan Orokorraren arabera, zabortegia kokatzen den lekua berreskuratu beharreko eremu degradatu bezala kalifikatzen da, eta ekosistemen hobekuntzarako beste eremu baten aldamenean dago. Honelako egintzak kontrolatu egin behar dira, inguru hau berreskuratzeko eta hobetzeko etorkizuna bahitzen baitute”, adierazi zuten plataformatik.

Udal Gobernuaren hipokresia ere salatu egin zuten, abiarazi duen “Barakaldo Berdea. Barakaldo con el Medio Ambiente” izeneko kanpaina dela eta. «Zinismoa gizabidearekin nahasten dute. Nola da posible, bestela, honelako sentsibilizazio kanpaina bat egitea, El Regaton eta Gorostizan gure inguru naturala arriskuan jartzen duten hirigintza-proiektuak martxan jartzen ari diren bitartean?»

Nota que se leyó:

En el Día Internacional del Medio Ambiente, desde el colectivo Ezpitsua y la plataforma Barakaldo Naturala queremos informar de que hoy no es un día para que los partidos y las instituciones se den una manita de verde y se hagan los más ecologistas por un día. Hoy es un día para la reflexión, un día para el compromiso, un día para poner en marcha planes de actuación y soluciones. Por lo que desde aquí le hacemos un llamamiento:
 • Al Lehendakari y al Gobierno Vasco. Sr. Ibarretxe, hacemos nuestras sus palabras: somos un pueblo con derecho a ser oídos, a decidir y a que se respeten nuestras decisiones con respecto a nuestro hábitat, a la ordenación de nuestro territorio, y a las mega-infraestructuras (“Super-Sur”, “Variante Sur Ferroviaria”, TAV, etc.).
 • A los partidos municipales y nuestros políticos más cercanos. Queremos recordarles que no sólo se trata de escuchar, si no también de dar respuestas, de actuar, de comprometerse. Hace apenas unas semanas les pedimos públicamente que expongan su posicionamiento con respecto a la “Variante Sur Ferroviaria” al paso por nuestro municipio; todavía estamos esperando que lo hagan.
Mientras tanto, nuestro Ayuntamiento, en su afán por educar a la ciudadanía en el civismo, se dedica a divulgar su particular campaña “Barakaldo Berdea. Barakaldo con el Medio Ambiente”. Una campaña de concienciación en las calles más céntricas del municipio. La campaña pretende llamar la atención de la población sobre la importancia que tienen las actitudes de cada persona a la hora de mantener las calles limpias de colillas, papeles, pipas, etc.
Se han utilizado diferentes soportes como carteles adhesivos situados sobre las papeleras en los que figura la imagen de chicles o pipas junto al slogan: “Bah! Por una colilla/chicle/pipas...”. Además también se han colocado en el suelo adhesivos de gran tamaño con forma de pipas o colillas, se han repartido hojas en mano y se han distribuido por diferentes establecimientos carteles relativos a la campaña. En estos carteles se muestra la imagen de diferentes barakaldeses y barakaldesas que no colaboran con la limpieza de las calles (todas ellas, personas jóvenes) y se llama a la ciudadanía a desarrollar pautas de comportamiento respetuosas con la limpieza de las calles. La campaña se completa con una exposición de paneles titulada: “Barakaldo ingurumenaren alde, zure kaleak garbi mantendu itzazu”.

El Ayuntamiento de Barakaldo confunde cinismo con civismo.
¿Cómo es posible, si no, que en el centro del municipio se esté llevando a cabo una campaña de sensibilización bajo el título “Barakaldo Berdea. Barakaldo con el Medio Ambiente” mientras en El Regato y Gorostiza se están desarrollando proyectos urbanísticos que ponen en grave peligro dicho entorno natural? ¿Cómo es posible, si no, que las instituciones, mediante este tipo de campañas vuelvan a poner la pelota exclusivamente sobre el tejado de la ciudadanía en lo referente a la protección del medio ambiente?
Mientras se hace un llamamiento a la ciudadanía a participar, no se contesta a las denuncias y propuestas presentadas desde los colectivos ciudadanos. Citamos algunos ejemplos:
 • Las antenas de telefonía móvil invaden nuestro pueblo sin control, sin una normativa que proteja a su ciudadanía. Ahí tenemos el caso de Elcano 21, denunciado por primera vez el 12 de junio de 2.007. Una antena funcionando de manera clandestina desde entonces que después de ser declararla ilegalizable y presentarse nuevas denuncias no se retira, concediéndosele la licencia a Telefónica y haciendo caso omiso a la solicitud de l@s vecin@s (¡Bah! Por una antena...).
 • En Ansio-Ibarreta aparece lindane “casualmente” en unas parcelas de titularidad pública; denunciado por primera vez el 5 de enero de 2.007. Ante las propuestas hechas de manera reiterada para que que se haga un estudio de la calidad del suelo, ya que esto es lo único que nos permite saber en qué condiciones está la zona y si hay que remediar algo es mejor, más fácil y más barato hacerlo antes de urbanizar, nunca se ha dado respuesta. (¡Bah! Por un poco de lindane...).
 • El 4 de marzo de 2.008 presentamos un estudio del río Castaños en el que denunciábamos 61 puntos de vertido de los que una gran parte pertenecen a nuestro municipio. De nuevo sin respuesta tanto por parte del Ayuntamiento como del Gobierno Vasco. (¡Bah! Por un río…).
 • El pasado día 3 de junio hemos presentado una denuncia de la existencia de un vertedero incontrolado en Las Julianas, en el barrio de El Regato. En la subida a Arnabal, al paso por Las Julianas a mano derecha y a la altura de los Cargaderos de mineral, se ha dado un corte al monte para dar acceso de camiones a dicho vertedero, donde se están depositando materiales de obra y tierras, sin conocimiento de su procedencia ni control de las mismas. Es posible que se hayan estado recogiendo vertidos de Ansio-Ibarreta, de donde se han podido mover tierras contaminadas con lindane. Cuando empezó el plan parcial este vertedero tenía un trasiego de unos 20 camiones diarios; su actividad se viene dando desde hace unos años y ya fue denunciada al Ayuntamiento en la anterior legislatura, estando de responsable de Medio Ambiente Amaya Fernández, concejala del PP. Esta zona donde se producen los hechos está calificada en el Plan General de Ordenación Urbana como DR (área degradada a recuperar), y al lado de otra calificada como ME (área de mejora de ecosistemas). Si estas calificaciones hacen referencia a los planes para la zona, hechos como éste no pueden escapar al control porque hipotecan el futuro de recuperación y de mejora del lugar. (¡Bah! Por El Regato…).
Mespelerreka, Argalario, Sasiburu, Gorostiza:
ERRESERBA NATURALA!!
barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.