lunes, 15 de mayo de 2017

Alderdi politikoei Hegoaldeko Trenbidearen Saihesbidearen aurreko jarrerak eztabaidatzeko eta egiaztatzeko erronda proposatzen die Barakaldo Naturalak


Gaur Barakaldo Naturala Plataformak "Hegoaldeko Trenbidearen Saihesbidearen proiektuaren aurreko jarrerak eta iritziak aztertzeko, eztabaidatzeko eta egiaztatzeko" erronda egitea proposatu die alderdi politikoei, batez ere, "komunikabideen berrietan epe laburrean martxan jarri nahi dutela ikusi eta gero".

Plataformak proposamen honekin ez du jarrerak adostu nahi, proiektu honekiko bere errefusa ezaguna dela eta. "Hala ere, hau ez litzateke, ordezkari politikoen eta plataformaren artean iritzien elkar truke zuzena emateko oztopo bat izan behar. Are gehiago, plataforma osatzen duten elkarteak eta taldeak zuek ordezkatzen dituzuen herritarrek osatzen dituztela kontuan harturik. Izan ere, lankidetzan aritzea demokrazia sendo baten seinale da".

Bilera hauen bidez, alderdi bakoitzaren proiektu honen aurreko jarrera zuzen ezagutzea eta plataformaren errefusarako arrazoiak helaraztea lortu nahi du. Maiatzaren 17ren eta 23ren artean egitea proposatu die, hau da, hurrengo Udal Batzarra egin baino lehen. Barakaldo Naturalak aurrekoan erretiratutako informazio ofiziala eskatzeko mozioa berriro aurkeztuko du, baita Hegoaldeko Trenbidearen Saihesbiderako Lan-Mahaiaren deialdia mozio hau onartu eta hilabete bateko epe mugaren barruan lortzeko ere.

Barakaldon, 2017ko maiatzaren 15ean.
Barakaldo Naturala propone a los partidos políticos una ronda de contactos para debatir y contrastar posturas sobre la Variante Sur Ferroviaria.

 La plataforma Barakaldo Naturala  ha propuesto hoy inciar una ronda de contactos a los partidos políticos con representación municipal y/o foral para "analizar, debatir y contrastar opiniones sobre el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria, que a la luz de las informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses se anuncia su puesta en marcha a corto plazo".


Esta plataforma no plantea dichos encuentros con el fin de consensuar posturas, ya que es bien conocido su rechazo a dicho proyecto. "Sin embargo, esto no debiera ser obstáculo para un intercambio directo entre representantes políticos y nuestra plataforma, conformada por asociaciones y colectivos a su vez integrados por miembros de la sociedad a la que ustedes representan. Muy al contrario, debiera ser lo normal en una democracia sana".

En este sentido, subraya que el objetivo perseguido es el de conocer cuál es la postura de estas formaciones respecto a este proyecto y explicarles de primera mano las razones de su rechazo. Las fechas propuestas para ello son entre el 17  y el 23 de mayo, fechas previas a la celebración del Pleno ordinario al que volverán a presentar la moción retirada en la sesión anterior, incluyendo ahora la exigencia de la convocatoria de reunión de la Mesa de Trabajo para la Variante Sur Ferroviaria en el plazo de un mes desde su aprobación.


Barakaldo 15 de mayo de 2017

 GUTUNA / CARTA

Barakaldo Naturala Plataforma osatzen dugun auzokide elkarteek eta talde ekologistek Barakaldoko Udaletxeko ordezkariekin bilera bat burutzeko proposamena egiten dizuegu, bilera hori, zuek egokitzat hartzen baduzue, beste erakunde batzuei irekita egon daitekelarik. Bilera honen helburua, azken hilabeteotan komunikabideetan argitaratutako informazioa kontuan harturik, horren artean, epe-laburrean lanak hasiko direnaren iragarkia, Hegoaldeko Tren Saihesbidearen proiektua aztertzea, eztabaidatzea edota iritziak ezagutzea da.

2015eko azaroaren EAOn argitaratutako Aurre- Ikerketa Informatiboa. Bilbo Tren Saihesbidea dokumentuaren aurrean gure jarrera ezkorra dela badakizue. Gainera, behin baino gehiagotan, egitasmo honen aurka egoteko arrazoia zein den azaldu dizuegu; egitasmo honek, gure herriko azken gune naturaletan eta herritarrengan izango duen eragin negatiboa aurreikusten dugula.

Hala ere, hau ez litzateke, ordezkari politikoen eta plataformaren artean iritzien elkar truke zuzena emateko oztopo bat izan behar. Are gehiago, plataforma osatzen duten elkarteak eta taldeak zuek ordezkatzen dituzuen herritarrek osatzen dituztela kontuan harturik. Izan ere, lankidetzan aritzea demokrazia sendo baten seinale da.

Gure azken helburua, egitasmo hau ezeztatzeko ditugun arrazoiak zuei aurre aurrez azaltzea baino ez da, aldi berean, zuen iritziak entzutea eta posiblea den heinean, egitasmoan kontuan hartu ez diren alderdi garrantzitsu batzuen inguruko hausnarketa egitea.

Gorago azaldutakoagatik, maiatzaren 17 eta 23 bitartean aipaturiko bilera egitea proposatzen dizuegu, hitzorduaren zehaztasunak (eguna, ordua, lekua) zuen esku uzten ditugularik.

Hitzordu honen berri laster izango dugulakoan, zuen erantzunaren zain geratzen gara.


Barakaldo Naturala Plataforma

La plataforma Barakaldo Naturala, integrada por asociaciones vecinales y movimientos ecologistas de Barakaldo, les propone mantener un encuentro con representantes del Ayuntamiento de Barakaldo así como de otras instituciones que Uds consideren oportuno, para analizar, debatir y contrastar opiniones sobre el proyecto de la Variante Sur Ferroviaria, que a la luz de las informaciones periodísticas publicadas en los últimos meses se anuncia su puesta en marcha a corto plazo.

Somos conscientes de que Uds. serán conocedores de nuestra postura contraria al proyecto contemplado en el Estudio Informativo Previo. Variante Ferroviaria Bilbao publicado en el BOE de noviembre de 2015. En no pocas ocasiones hemos manifestado nuestro rechazo por las graves afecciones que prevemos para el escaso área natural del que podemos aún disfrutar en Barakaldo.

Sin embargo, esto no debiera ser obstáculo para un intercambio directo entre representantes políticos y nuestra plataforma, conformada por asociaciones y colectivos a su vez integrados por miembros de la sociedad a la que ustedes representan. Muy al contrario, debiera ser lo normal en una democracia sana.

Nuestro objetivo no es otro que hacerles conocer de primera mano nuestras razones para rechazar este proyecto, escuchar las suyas con respecto al mismo y, si es posible, promover la reflexión en puntos que puedan no haber sido tenidos en cuenta.

Con tal fin, les proponemos fijar dicho encuentro entre los días 17 y 23 de mayo en la sede de su partido o en dependencias municipales, como ustedes estimen mejor.

Quedamos a la espera de nos indiquen qué día que tienen disponible para mantener dicho encuentro. Agradeciendo la atención prestada,

Plataforma Barakaldo Naturala

No hay comentarios:

Publicar un comentario

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.