miércoles, 29 de enero de 2014

Agate Deunako zabortegiak ez dauka garbitzailerik -//- El vertedero de Santa Agueda no tiene quien lo limpie

Iturria: Eguzki Barakaldo
Fuente: Eguzki Barakaldo
(Más abajo en castellano)
 
AGATE DEUNAKO ZABORTEGIAK EZ DAUKA GARBITZAILERIK


Jada bederatzi hilabete igaro dira Agate Deunako auzoan dagoen zabortegi bat zegoela Udal Gobernuari ohartarazi genionetik, zehazki Solondo errekako ubidean eta ondoko lursailetan. Informazioa 2013ko apirilaren 15an idatziz sartu genuen Udal Erregistroan. Argazkiak ikusteko: http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2013/04/zabortegi-bat-agate-deuna-auzoan.html


Hilabete hauetan askotan joan gara aipatutako lekura, azkena joandako urtarrilak 24, eta baita deialdi ugari egin ere Uraren Euskal Agentzia URAri zein Udaletxeari, arrakasta gutxirekin hain zuzen ere. URAren arduradunekin izandako azken komunikazioan, eta haien eskuduntzen barruan, ubidearen garbiketa hasi direla esan digute, baina ez dutela ondoko lursailena egingo Udalaren eskuduntza delako. Abenduaren 3an URAk errekerimendu bat bidali zion Udal Gobernuari dagokion garbiketa egin dezan agintzen.....
.....
EL VERTEDERO DE SANTA AGUEDA NO TIENE QUIEN LO LIMPIE


Hace ya nueve meses que Eguzki informó al Gobierno Municipal de la existencia de un vertedero incontrolado en el barrio de Santa Agueda, concretamente en el cauce y terrenos colindantes del arroyo Solondo. La información fue introducida por escrito en el Registro Municipal el 15 de abril de 2013. Para ver las fotos http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2013/04/zabortegi-bat-agate-deuna-auzoan.html


En estos meses hemos realizado numerosas visitas al lugar, la última el pasado 24 de enero, y realizado numerosas llamadas tanto al Ayuntamiento como a la Agencia Vasca del Agua URA, con escaso éxito. En la última comunicación mantenida con responsables de URA nos informan de que han iniciado, dentro del ámbito de sus competencias, la limpieza del cauce del arroyo pero que no limpiarán los terrenos adyacentes, competencia del Ayuntamiento, tal y como reflejan en un requerimiento escrito enviado al Gobierno Municipal con fecha 3 de diciembre de 2013 y en el que requieren a este para que realice la limpieza que le corresponde.....


AGATE DEUNAKO ZABORTEGIAK EZ DAUKA GARBITZAILERIK

Jada bederatzi hilabete igaro dira Agate Deunako auzoan dagoen zabortegi bat zegoela Udal Gobernuari ohartarazi genionetik, zehazki Solondo errekako ubidean eta ondoko lursailetan. Informazioa 2013ko apirilaren 15an idatziz sartu genuen Udal Erregistroan. Argazkiak ikusteko:http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2013/04/zabortegi-bat-agate-deuna-auzoan.html


Hilabete hauetan askotan joan gara aipatutako lekura, azkena joandako urtarrilak 24, eta baita deialdi ugari egin ere Uraren Euskal Agentzia URAri zein Udaletxeari, arrakasta gutxirekin hain zuzen ere. URAren arduradunekin izandako azken komunikazioan, eta haien eskuduntzen barruan, ubidearen garbiketa hasi direla esan digute, baina ez dutela ondoko lursailena egingo Udalaren eskuduntza delako. Abenduaren 3an URAk errekerimendu bat bidali zion Udal Gobernuari dagokion garbiketa egin dezan agintzen.

Eguzkiren legezko aholkulariek azken iritzi hori egiaztatu digute, eta horregatik, izan ditzaken lege ondorioak kontuan harturik, gaur astelehena 27an urgentziazko mozio bat aurkeztu dugu Udal Gobernuak bere eskuduntzak bete ditzan eta Agate Deunako zabortegiaren hiri hondakinak garbi ditzan. Zabortegia nork garbitu behar duen epaitegi batek ebatzi beharko du, ba?

Mozioan proposatzen ditugun puntuak honako hauek dira:

1- Solondo errekastoan dagoen legez kanpoko zabortegiaren garbiketari ekin eta baita bere bi ertzetan pilatuta dauden hainbat hondakinen kentzeari ere, edo bestela eta Legediak Udalari egozten dizkion eginbeharren barruan, erreka eta zoroen jabeek garbiketa egiten behartzeko Udalak izapideak burutzea.

2- Zonaldearen seinaleztapenari ekin, zaborra jaurtitzea debekatuta dagoela aditzera emanez.

3- Beharrezko disuasio-neurriak ezartzeari ekin, etorkizunean zonaldea, berriro ere, zabortegi bat bilakatu ez dadin. Horretaz gain, data zehatzetan, Agate Deuna erromerian bereziki, zaintza-neurri bereziak hartuz.

Ikusteko Mozio osoa, URAk Udal Gobernuari emandako agindua eta argazkiak: http://www.scribd.com/doc/202493072/Mozioa-Zabortegia-Agate-Deuna-2014-01-27


Barakaldon, 2014-01-27 .....................................................................

EL VERTEDERO DE SANTA AGUEDA NO TIENE QUIEN LO LIMPIE

Hace ya nueve meses que Eguzki informó al Gobierno Municipal de la existencia de un vertedero incontrolado en el barrio de Santa Agueda, concretamente en el cauce y terrenos colindantes del arroyo Solondo. La información fue introducida por escrito en el Registro Municipal el 15 de abril de 2013. Para ver las fotos: http://eguzkibarakaldo.blogspot.com.es/2013/04/zabortegi-bat-agate-deuna-auzoan.html

En estos meses hemos realizado numerosas visitas al lugar, la última el pasado 24 de enero, y realizado numerosas llamadas tanto al Ayuntamiento como a la Agencia Vasca del Agua URA, con escaso éxito. En la última comunicación mantenida con responsables de URA nos informan de que han iniciado, dentro del ámbito de sus competencias, la limpieza del cauce del arroyo pero que no limpiarán los terrenos adyacentes, competencia del Ayuntamiento, tal y como reflejan en un requerimiento escrito enviado al Gobierno Municipal con fecha 3 de diciembre de 2013 y en el que requieren a este para que realice la limpieza que le corresponde.

Las fuentes legales consultadas por Eguzki confirman esta opinión, y es por eso, y a los efectos legales a que hubiera lugar, que como Eguzki hemos presentado esta mañana del lunes 27 de enero una petición de moción con carácter de Urgencia para que el Gobierno Municipal asuma su responsabilidad y limpie los residuos sólidos urbanos del vertedero de Santa Agueda ¿Tendrá que ser un juzgado quien decida quién tiene que limpiar el vertedero?

Los puntos propuestos en la moción son los siguientes:

1-Proceder a la inmediata limpieza del vertedero ilegal existente en el arroyo Solondo, así como a la retirada de los numerosos residuos acumulados en las campas de sus márgenes, o en su caso, y en cumplimiento de las obligaciones legales del Ayuntamiento, ejecutar los tramites administrativos para que los propietarios de la zona realicen la limpieza.

2- Proceder a señalizar la zona adecuadamente avisando de la prohibición de verter residuos.

3- Proceder a adoptar las medidas disuasorias pertinentes para que  no vuelva a utilizarse la zona como vertedero, manteniendo una especial vigilancia en fechas señaladas como es el día de la romería de Santa Agueda.

Para leer la Moción completa, el requerimiento de URA enviado al Ayuntamiento y fotos: http://www.scribd.com/doc/202493072/Mozioa-Zabortegia-Agate-Deuna-2014-01-27


Barakaldo, 27 de enero de 2014

No hay comentarios:

Publicar un comentario

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.