viernes, 19 de diciembre de 2014

Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen mehatxua gorpuzten ari da -//- La amenaza de la Variante Sur Ferroviaria va tomando cuerpo

Iturria - Fuente: Eguzki
(Más abajo en castellano)

2011 urtean, defizitarioa, ingurumenarekiko suntsikorra eta beharrezkoa ez den Supersur-AP8a inauguratu zenean, (HTS) Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen eraikuntza iragarri zuten luze barik: trenbidearen zati bat Supersur autobiaren ondo-ondoan kokatzekoak ei ziren, eta, gisa horretan, autobideak eragindako kalte ekologikoak, paisaia-kalteak eta kalte akustikoak ugal zitezkeen.

Halaber, HTSak Supersurraren antzeko helburuak lituzke: Salgaiak Superportutik atera eta A8ren trafikoa arintzea.

Egitasmoa 2008an geldiarazi zuten bi arrazoigatik: krisi ekonomikoa eta gauzatzeko zailtasuna. Hala ere, Espainiako Gobernuak Seranteseko Tunela irekitzea erabaki duenez gero, HTSren balizko eraikuntza berriro jarri du mahai gainean......
..........
Cuando en 2011 se inauguró la innecesaria, deficitaria y medioambientalmente destructiva autovía Supersur–AP8 ya se anunciaba la futura construcción de la Variante Sur Ferroviaria (VSF): un tramo de ferrocarril que en varios puntos iría parejo al recorrido de la autovía Supersur y multiplicaría los cuantiosos daños ecológicos, paisajísticos, acústicos, etc..  producidos por la construcción de esta autovía.

Asimismo, la VSF compartiría parecidos fines a la Supersur; sacar mercancías del Superpuerto y aligerar el tráfico de la A8.

El proyecto ha estado paralizado desde 2008 tanto por su dificultad como por la crisis económica. Sin embargo el anuncio por parte del Gobierno Español de la decisión de abrir el Tunel del Serantes ha vuelto a poner en candelero la posible construcción de la VSF....
HEGOALDEKO TREN-SAIHESBIDEAREN MEHATXUA  GORPUZTEN ARI DA
2011 urtean, defizitarioa, ingurumenarekiko suntsikorra eta beharrezkoa ez den Supersur-AP8a inauguratu zenean, (HTS) Hegoaldeko Tren-Saihesbidearen eraikuntza iragarri zuten luze barik: trenbidearen zati bat Supersur autobiaren ondo-ondoan kokatzekoak ei ziren, eta, gisa horretan, autobideak eragindako kalte ekologikoak, paisaia-kalteak eta kalte akustikoak ugal zitezkeen.

Halaber, HTSak Supersurraren antzeko helburuak lituzke: Salgaiak Superportutik atera eta A8ren trafikoa arintzea.

Egitasmoa 2008an geldiarazi zuten bi arrazoigatik: krisi ekonomikoa eta gauzatzeko zailtasuna. Hala ere, Espainiako Gobernuak Seranteseko Tunela irekitzea erabaki duenez gero, HTSren balizko eraikuntza berriro jarri du mahai gainean.

Antza, Serantes mendiko Tunelaren irekierak, HTSa eraiki gabe, Superportutik abiatuko diren salgai-trenen zirkulazioa ugarituko omen luke, eta horrek Ortuella eta Trapagako biztanleei eragozpen zein arrisku handiagoak ekar liezazkieke; horren aurrean, bada, herri horietako alkateek ozen eskatu dute HTSa eraiki dezatela. Ulergarria da: epe labur-ertainean beharrezkoa ez den desarrollismo suizida nahi dute, alabaina, ez dute horrek sor liezaiekeen inongo eragozpenik nahi. Eta horiek ekidite aldera, beti egon daitezke naturaguneak, nahiz eta gero eta gutxiago izan, non sar dezaketen euren herrietatik igarotzea nahi ez dutena. Neurrigabeko desarrollismoa gura duenak ondorioak hartu beharko lituzke bere gain. Eta bere burua ingurugiroaren defendatzailetzat duenak ez luke horrelako egitasmoen eraikuntzarik galdegin beharko.

Supersur Gorostizan
Zehatz-mehatz, HTSaren ibilbideak, tunel nahiz bidezubien bitartez, mendialde oso bat zeharkatuko luke Arrigorriagatik Ortuellaraino, Ganekogortatik iraganik. Barakaldon, konkretuki, Supersurrak eraginiko kalte ekologikoak larriagotuko lituzke eta bestelakoak sortuko Argalarion, Gorostizan, Tellaetxen, Larrazabalen, Zubiletan eta Kaxtresanan. Trapagan, larriki eragingo lieke Ugarte eta Zaballa auzunei.

Barakaldo Naturalak 2008an zera ohartarazi zuen:

Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako eta Ingurumen Partaidetzarako Zuzendaritzaren arabera, trenbideak kalteturiko guneak hiru espezieren (ezpitsua, Schreiber muskerra eta baso-igel iberiararren) lehentasunezko banatze-guneak barnebiltzen ditu, baita ondorengo espezientzako interesgune bereziak ere: ezpitsua, koba-saguzarra,  Geoffroy-saguzarra,  ferra-saguzar mediterraneoa eta bisoi europarra. Mehatxatutako florari dagokionez, interes bereziko bost espezieri eragindako kalte nabarmenak atzeman dira (Ilex equifolium, Narcissus arturiensis, Narcissus bulbocodium, Narcissus nobilis eta Taxus baccata).


Trenbideak egungo pasabide ekologikoen erabateko urraketa ekarriko du, habitat anitzen zatiketa sorraraziz.

Burdinbideak hezegune ugariri (39ri) eragingo die, Eusko Jaurlaritzako Biodibertsitaterako Zuzendaritzak interesekotzat jo baditu ere.”


Arlo teknikoari erreparaturik, HTSak AHTrekiko lotura funtzioa beteko du; alta, tren mota horrek ezin ditu Superportutik etorri ohi diren salgai pisutsu gehienak garraiatu, eta, beraz, merkantzia horiek errepidera edo tren arruntera bideratuko dituzte.

Bestalde, atzeraldi ekonomikoa eta kontsumoaren murrizketa bizi ditugun honetan, bitxia da oso salgai-trafikoa areagotzea; hortaz, zerbaitek huts egiten du. Horri guztiari, gainera, eraikitze-kostuko hasierako 600 milioiak (2008an) gehitu behar dizkiogu.

Benetan beharrezkoa al da egitasmo hori? Supersur autobia bezainbestekoa? (Espero baino askoz ere gutxiago erabiltzen da, %50 baino gutxiago) Beharrezkoa norentzat? Eraikitzaileentzat eta ate birakariak darabiltzaten politikarientzat?

Supersur Mesperuzan (Gorostiza)
Eguzkik Ortuella zein Trapagako biztanleei arrisku handiagoa dakarkien proiektu ororen aurkako jarrera du, modu berean, hain suntsikorra den HTSa eraikitzearen kontra gaude. Izan ere, Hegoaldeko Tren-Saihesbideak Supersur-AP8ak agerraraziriko kalte ekologikoak okerragotuko lituzke, tokian tokiko premiak aintza hartzen ez dituen planteamendu desarrollista batean oinarritzen delarik. Eta hori gutxi balitz bezala, kostu ekonomikoa lehenetsiko litzateke premiazkoagoak diren beste gizarte-beharrizan batzuen lepotik.

Mehatxu horiengatik kezkatuta dauden talde ekologista eta herri-eragileei dei egiten diegu batu daitezen, horrela, Supersur-AP8a bezalako hondamendi natural eta ekonomikoak gertatzea ekidin dezakegu; halaber, Bizkaian horrelakorik atzera ez jazotzea berma dezakegu.


Bizkaia, 2014-12-18
 
LA AMENAZA DE LA VARIANTE SUR FERROVIARIA VA TOMANDO CUERPO


Cuando en 2011 se inauguró la innecesaria, deficitaria y medioambientalmente destructiva autovía Supersur–AP8 ya se anunciaba la futura construcción de la Variante Sur Ferroviaria (VSF): un tramo de ferrocarril que en varios puntos iría parejo al recorrido de la autovía Supersur y multiplicaría los cuantiosos daños ecológicos, paisajísticos, acústicos, etc..  producidos por la construcción de esta autovía.

Asimismo, la VSF compartiría parecidos fines a la Supersur; sacar mercancías del Superpuerto y aligerar el tráfico de la A8.

El proyecto ha estado paralizado desde 2008 tanto por su dificultad como por la crisis económica. Sin embargo el anuncio por parte del Gobierno Español de la decisión de abrir el Tunel del Serantes ha vuelto a poner en candelero la posible construcción de la VSF.

La apertura del Tunel del Serantes, sin la construcción de la VSF, traería un supuesto aumento de la circulación de trenes de mercancías procedentes del Superpuerto que aumentaría las molestias y los peligros en las poblaciones de Ortuella y Trapagaran, ante lo que sus alcaldes claman pidiendo la construcción de la VSF. Lo entendemos; quieren un desarrollismo innecesario y suicida a medio-largo plazo, pero no quieren ninguno de los peligros y molestias que eso les puede acarrear. Y para evitarlas siempre hay (cada vez menos) espacios naturales por los que meter lo que no quieren que pase por sus pueblos. Quien quiera desarrollismo sin medida debería asumir sus costes. Y quien dice defender el medioambiente debería abstenerse de exigir la construcción de proyectos como la VSF.

SuperSur Gorostizan
En concreto el recorrido de la VSF atravesaría mediante túneles y viaductos prácticamente todo el sistema montañoso desde Arrigorriaga hasta Ortuella, pasando por el Ganekogorta. En Barakaldo concretamente aumentaría los destrozos ecológicos causados por la Supersur y provocaría otros nuevos en Argalario, Gorostiza, Tellaetxe, Larrazabal, Zubileta y Kastrexana. En Trapaga, afectaría gravemente los barrios de Ugarte y Zaballa.

Como apuntó en 2008 la Plataforma Barakaldo Naturala:

De acuerdo con el inventario de la Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Gobierno Vasco, el área afectada por el trazado incluye zonas de distribución preferente de tres especies de interés comunitario (el pez espinoso, el lagarto verdinegro y la rana patilarga), así como áreas de interés especial para las siguientes especies: pez espinoso, murciélago de cueva, murciélago de oreja partida, murciélago mediterráneo de herradura y visón europeo. En cuanto a la flora amenazada se han detectado importantes afecciones a poblaciones importantes de cinco especies de interés especial (Ilex equifolium, Narcissus arturiensis, Narcissus bulbocodium, Narcissus nobilis y Taxus baccata).

El trazado supone la quiebra completa de los corredores ecológicos existentes, con la consiguiente fragmentación de hábitats.

El trazado afecta a numerosos humedales (39) que han sido considerados de interés por la Dirección de Biodiversidad del Gobierno Vasco”.

En el apartado meramente técnico la VSF enlazará con el recorrido del TAV, sin embargo este tipo de tren no puede transportar la mayoría de las mercancías pesadas procedentes del Superpuerto, por lo que volverán a la carretera y el tren normal.

Por otro lado, en un momento de recesión económica y disminución del consumo es extraño que se produzca un aumento del tráfico de mercancías; algo no cuadra. Y a todo eso le tenemos que sumar los 600 millones iniciales (en 2008) de coste de su construcción.

¿Es realmente necesario este proyecto? ¿Tanto como supuestamente lo era la autovía Supersur? (Está a menos del 50% de sus expectativas) ¿Necesario para quién? ¿Para sus constructores y sus partidos políticos de las puertas giratorias?

Supersur Mesperuzan (Gorostiza)
Como Eguzki nos posicionamos en contra tanto de aquellos proyectos que supongan un aumento del peligro para los habitantes de Ortuella y Trapagaran, como en contra de la construcción de la destructiva VSF. Porque esta Variante Sur Ferroviaria multiplicaría los destrozos ecológicos perpetrados en la construcción de la Supersur-AP8, porque se basa en un planteamiento desarrollista ajeno a las necesidades locales y porque su coste económico va a ser retraído de otras necesidades sociales más acuciantes.

Llamamos a lo colectivos ecologistas y populares preocupados por esta amenaza a unir fuerzas para evitar que calamidades medioambientales y económicas como la autovía Supersur-AP8 vuelvan a repetirse en Bizkaia.

Bizkaia, 2014-12-18

No hay comentarios:

Publicar un comentario

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.