jueves, 21 de diciembre de 2023

Diferentes colectivos en defensa de la tierra denuncian la prepotencia y la precipitación que caracterizan al Gobierno Vasco en la fase actual de tramitación del PTS de Energías Renovables.

https://mendietaneolikorikezbarakaldo.blogspot.com/2023/12/diferentes-colectivos-en-defensa-de-la.html

(Más abajo en euskera/ Azpiagoan euskaraz)

El pasado día 11 de diciembre tuvimos acceso al “Informe de respuesta a las alegaciones e informes presentados durante el trámite de información pública del
Plan Territorial de Energías Renovables de Euskadi” (PTS EERR) del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, en una efímera publicación (cuatro días) en la web oficial del ejecutivo vasco y sin la firma del responsable técnico.
A nuestro juicio, la obstinación del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, en no tomar en consideración las miles de alegaciones presentadas por particulares, entidades y administraciones afectadas, sólo evidencia su prepotencia y su errónea estrategia, en su precipitada carrera por imponernos un modelo de desarrollo de energías renovables totalmente nefasto (el modelo de renovable eléctrica industrial (REI)-, al pretender cerrar la tramitación del PTS EERR a escasos meses del cierre de la legislatura. Máxime, si tenemos en cuenta los peregrinos y endebles argumentos aportados, la manipulación de datos efectuada y el amplio rechazo social suscitado.
Por otro lado, el documento adolece, en su conjunto, de una caprichosa e interesada interpretación del ordenamiento jurídico, subordinando éste a los intereses de dicho PTS; planteando, incluso, la modificación de normas que, a día de hoy, suponen un obstáculo legal para su puesta en marcha y dando nuevos significados a figuras jurídicas ya asentadas, como la Red de Corredores Ecológicos, cuya función de conectividad, en contra de lo establecido por dicha Red, delimita ahora a las especies terrestres, despreciando a todas las especies voladoras e ignorando la normativa medioambiental contraria a sus intereses, como son las leyes vascas de patrimonio natural, de protección del paisaje, o planes sectoriales como el agroforestal, y, así, suma y sigue.
Por contra, es llamativa la diferencia de tono que el informe mantiene en sus respuestas a las alegaciones presentadas por empresas titulares de proyectos ya planteados, hasta el punto de reconsiderar, en el posterior documento de aprobación provisional, la posibilidad de modificar, a la baja, su impacto medioambiental, entre otras demandas. En definitiva, un corsé muy flexible y beneficioso para las empresas y absolutamente rígido y pernicioso para la ciudadanía y el medio ambiente.
La lectura de este documento de efímera publicación, por el posible fallo legal de la obligada Protección de Datos, del que tardaron varios días en percatarse, está resultando de lo más esclarecedor en la comprensión de un PTS carente de transparencia y búsqueda de consenso social, y refuerza nuestra motivación en la defensa de la tierra por todas las vías a nuestro alcance, desde la acción social a la judicial.

Colectivos firmantes de este comunicado:

1. Makatzak Arratia
2. Interkonexio elektrikorik ez
3. Enkarterrin Makroeolikorik Ez
4. Oletan ere ez!
5. Sañu Bizirik!
6. Andatza Ezkeltzu Bizirik
7. Mendietan Eolikorik EZ-Barakaldo
8. Aiaraldeko Mendiak Bizirik.
9. Araba Bizirik
10. Larramendiko arnasa
11.Arabako Mendiak Aske
12.karakate bizirik
13.Haizeak Bizirik (Bortziri-Malerreka)
14.Meaka-Irimo herri plataformak
15.Aramaixo Bizirik

 

Lurraren defentsan diharduten hainbat kolektibok Energia Berriztagarrien LAParen izapidetze-fasean Eusko Jaurlaritzaren jokaera handikoitz eta presazkoa salatu dute. 

Joan den abenduaren 11n, Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren "Euskadiko Energia Berriztagarrien Lurralde Plan Sektoriala jendaurrean jartzeko izapidean aurkeztutako alegazioei eta txostenei erantzuteko txostena" (EEBB LPS) ikusteko aukera izan genuen, Eusko Jaurlaritzaren web ofizialean labur argitaratuta (lau egun) eta arduradun teknikoak sinatu gabekoa.
Gure ustez, Ekonomiaren Garapen, Iraunkortasun eta Ingurumen Sailaren egoskorkeriak pertsona partikular, erakunde eta administrazio askok aurkeztutako milaka alegazioak aintzat ez hartzerakoan oso agerian uzten du Sailaren handikoitzkeria eta estrategia okerra. Izan ere, presaka dabil jaurlaritza energia berriztagarrien garapen-eredu guztiz negargarria (industriaenergia berriztagarriaren eredua) ezartzeko ibilbidean, EEBB LPSaren tramitazioa legealdia bukatzeko hilabete gutxira itxi nahi ero horretan. Are gehiago, kontuan hartzen baditugu emandako argudio kaskar eta ahulak, datuen inguruan egindako manipulazioa eta gizartean sortutako arbuio zabala.
Bestalde, dokumentuak, oro har, ordenamendu juridikoaren interpretazio nahasi eta interesatua du, berau EEBB LPSaren interesen mende jartzen delarik. Arauen aldaketa ere planteatzen ari dira, gaur egun EEBB LPSa abian jartzeko oztopo baitira, eta dagoeneko finkatuta dauden figura juridikoei esanahi berriak eman nahian dabiltza. Hala nola Korridore Ekologikoen Sareari, zeinaren konektibitate-funtzioak, sare horrek ezarritakoaren aurka, lurreko espezieetara mugatzen baititu orain, espezie hegalari guztiak baztertuz. Jaurlaritzaren interesen aurkako ingurumen-araudia ere alde batera uzten dute, hala nola natura-ondareari buruzko euskal legeak, paisaia babesteari buruzkoak, nekazaritza eta basogintzari buruzko plan sektorialak, eta beste antzeko hainbat.
Aitzitik, deigarria da txostenak jada planteatuak dauden proiektuak bultzatu dituzten enpresek aurkeztutako alegazioei emandako erantzunetan duen tonua, erabat beste era batekoa; izan ere, behin-behineko onarpenaren ondorengo dokumentuan, beste eskaera batzuen artean, ingurumenaren gaineko eragina beherantz aldatzeko aukera berraztertzeraino iritsi dira kasu hauetan. Azken batean, enpresentzat gerriko guztiz malgua, beraientzat onuragarria dena, eta zurruna eta kaltegarria bihurtzen dena herritarrentzat eta ingurumenarentzat.
Derrigorrezkoa den datuen babesa aintzat hartu ez izanak ekar zitzakeen arazo legalak zirela eta epe oso laburrean argitaratua izan den dokumentu hau irakurtzea oso argigarria da gardentasunik eta adostasun sozialik bilatzen ez duen EEBB LPSa ulertzeko. Izan ere, guzti honek gure eskura dauden bide guztietatik, ekintza sozialetik judizialera, lurra defendatzeko dugun motibazioa indartzen du.
 

Agiri hau sinatu duten kolektiboak:

1. Makatzak Arratia
2. Interkonexio elektrikorik ez
3. Enkarterrin Makroeolikorik Ez
4. Oletan ere ez!
5. Sañu Bizirik!
6. Andatza Ezkeltzu Bizirik
7. Mendietan Eolikorik EZ-Barakaldo
8. Aiaraldeko Mendiak Bizirik.
9. Araba Bizirik
10. Larramendiko arnasa
11.Arabako Mendiak Aske
12.karakate bizirik
13.Haizeak Bizirik (Bortziri-Malerreka)
14.Meaka-Irimo Herri plataforma
15.Aramaixo Bizirik 

No hay comentarios:

Publicar un comentario

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.