miércoles, 25 de marzo de 2015

Hego trenbide-saihesbide, Bizkaian beste arpilatze eta hondamen bat -//- Variante sur Ferroviaria, otro saqueo y destrozo para Bizkaia

Iturria: Eguzki Barakaldo.

(Más abajo en castellano)

Eguzki Erakunde Ekologistak, bizkaitar guztiei berri eman, salatu eta deia luzatu nahi die, guztion artean lor dezagun proiektu berri, dirudun eta ezbeharrezko honen bertan behera uztea, zeinen ardatza da trenbide bat eraikitzea ireki berri den Super-Sur autopistaren parean, asmoa zuena AP-68aren trafikoa murriztea, hots, egin ez duena....

..............

Eguzki Erakunde Ekologista, quiere informar, denunciar, y hacer un llamamiento a los Bizkain@s para que, entre todos, consigamos la paralización de este nuevo, multimillonario e innecesario proyecto, basado en construir vías de ferrocarril paralelas a la recién inaugurada autopista Supersur, la cual se suponía que iba descongestionar de tráfico pesado la saturadísima AP-68, cosa que evidentemente no ha hecho....

Hego trenbide-saihesbide, Bizkaian beste arpilatze eta hondamen bat

Eguzki Erakunde Ekologistak, bizkaitar guztiei berri eman, salatu eta deia luzatu nahi die, guztion artean lor dezagun proiektu berri, dirudun eta ezbeharrezko honen bertan behera uztea, zeinen ardatza da trenbide bat eraikitzea ireki berri den Super-Sur autopistaren parean, asmoa zuena AP-68aren trafikoa murriztea, hots, egin ez duena.

Proiektu berri honen aitzakia, interes ilun batzuen atzean dagoena, C-1 lineatik pasatzen diren merkantzia trenen arazoa da, hirigune eta herriak zeharkatuz ehundaka kontenedorerekin. Ez dugu onartzen aitzakia hau. Zergatik Eusko Jaurlaritzak ez du behartzen estatu Espainiarra haien legeak betetzea bide hauen lurperatzearekin? Ez litzateke merkeagoa trenbideen lurperatzea trenbide berri bat eraikitzea baino?
Merkantzien areagotzea da beste justifikazioetako bat.

Berretsia dugu mota honetako infraestrukturak egiteko “saldu” nahi dizkiguten behar horiek ez direla errealak; fondo-desbideratzea eta suntsiketa ekologikoa lortzeko baino ez dute balio. Hau litzateke beste “pelotazo ekonomiko” bat, ontzat ematen beharrezkoa dela Euskadi aurreratu batentzat.

Behar honen aurrean dagoen eskutatze eta iruzurra salatzen dugu. Gezurra esaten dute, manipulatzen dute eta haien hitza ez betetzearren herrietan zehar merkantzia trenbidearen lurperatzearen inguruan sortua duten problematika erabiltzen dute, horietako batzuk trenbide-pasagunearekin, bizilagunak arriskuan jartzen eta haien bizi kalitatea kaltetzen.

Eusko Jaurlaritzari dagokionez, hurrengoa galdetzen diogu: zergatik baimendu zuen Seranteseko tunelen eraikuntza beharrezkoak ez baziren, 50 milioi euroko gastua zuena?

Ez zen justifikatu tunel horien eta Super-Suraren eraikitzea lortuko zelakoan merkantzia trenen trafikoa desbideratzea autopista berri honetatik?

Nola ausartzen dira super surraren parean trenbide berri hau planteatzen konponbide bezala, autopista hau huts egin ostean %42 baino gutxiagoko erabilerarekin?

Eguzkik euskal gizarteari luzatzen dio deia behar ez diren proiektu hauek gelditu eta ekiditzeko, gure osasuna, ekonomia, bizi kalitatea eta ingurumenaren aurka doazenak.

Eguzkik Eusko Jaurlaritzari zein Espainiar Gobernuari exijitzen die eredu ekonomiko honen sustapena bertan behera utz dezaten, oinarritua dagoena “ladrillazo”an eta zentsurik gabeko proiektuetan, inori galdetu gabe eta inork eskatu ez dituenak…

Beti egon gara trenaren alde garraiobide ekologiko eta iraunkor bezala, baina aski da zentsurik gabeko trenak eraikitzeaz.

Horregatik:

1. Bi gobernuei: froga dezaten portuan merkantzia horren sarrera, datuak publiko eginez, udaletxe kaltetuei bidaliz datu horiek herritarak informazioa eskuragarri izan dezaten, egiaztatu dezaten eta parte har dezaten alde kaltetu bezala.

2. Udalherri kaltetuen trenbideen berehalako lurperatzea.

3. Super Surraren peajearen bertan behera uztearen ikerketa, merkantzia horien trafikoa batuz eraikita dagoen obra horretan.

4. Azkena eta garrantzitsuena, erabakiak hartzeko mahai baten sormena, non udaletxe kaltetuak, auzokieak, mugimendu sozial eta mugimendu ekologistak, guztion artean, bila dezakegun irtenbide bat problematika honi.

Eguzki Meatzaldea
21-03-2015

......

Variante sur Ferroviaria, otro saqueo y destrozo para Bizkaia

Eguzki Erakunde Ekologista, quiere informar, denunciar, y hacer un llamamiento a los Bizkain@s para que, entre todos, consigamos la paralización de este nuevo, multimillonario e innecesario proyecto, basado en construir vías de ferrocarril paralelas a la recién inaugurada autopista Supersur, la cual se suponía que iba descongestionar de tráfico pesado la saturadísima AP-68, cosa que evidentemente no ha hecho.

Este nuevo proyecto, tras el que se esconden oscuros intereses, quiere justificarse por las gravísimas molestias que provocan los trenes de mercancías que circulan por la C1, atravesando ciudades y entornos urbanos con cientos de contenedores. No admitimos esta justificación. ¿Por qué el Gobierno Vasco no exige al Estado español que cumpla sus propias leyes y soterré dichos pasos? ¿No sería muchísimo más económico dicho soterramiento a la construcción de otra infraestructura ferroviaria?.


El aumento de mercancías es otra de las justificaciones. Ya hemos comprobado desde hace mucho tiempo que no son reales esas demandas que nos quieren “vender” para realizar este tipo de infraestructuras; lo único que sirven es para perpetrar otro destrozo ecológico y un desfalco económico. Este sería otro pelotazo económico más, justificándose como necesario para una Euskadi de futuro y progreso.


Denunciamos la manipulación y engaño en cuanto a dicha necesidad. Mienten, manipulan y utilizan una problemática ya existente derivada de sus incumplimientos en cuanto al soterramiento de los pasos de mercancías ferroviarias por las poblaciones, algunas de ellas con paso a nivel, poniendo en peligro a sus habitantes y perjudicando su calidad de vida. 

En cuanto al Gobierno Vasco, le preguntamos: ¿Por qué permitió la construcción de los túneles del Serantes si no eran necesarios, con un gasto de más de 50 millones de euros? ¿No se justificó la Super Sur como solución al tráfico de mercancías ferroviarias ?


¿Cómo se atreven a plantear como solución una vía paralela a la super sur, después del estrepitoso fracaso de dicha autopista con menos de un 42 % de uso?.


Eguzki, hace un llamamiento a la sociedad vasca para evitar e impedir que se sigan construyendo proyectos innecesarios, a costa de nuestra salud, economía, calidad de vida y medio ambiente.


Eguzki exige al Gobierno Vasco así como al Gobierno Español que dejen de alimentar este modelo económico basado en el ladrillazo y proyectos sin sentido ni demanda ni consultados con los afectad@s por los mismos.


Desde siempre hemos apostado por el tren como el medio más ecológico y sostenible, pero estamos hartos de trenes sin sentido ni demanda. 

Por ello planteamos:

1. A ambos gobiernos: Que demuestren dicha entrada de mercancías en el puerto, haciendo públicos los datos, remitiéndolos a los ayuntamientos afectados para que la ciudadanía pueda estar informados, contrastar los mismos y tomar parte como parte afectada.

2. Soterramiento inmediato de los tramos de ferrocarril en los municipios afectados.

3. Estudio sobre una posible suspensión del peaje de la Super Sur que conlleve la utilización de la misma, centrando así todo el tráfico de mercancías en esta obra ya en funcionamiento.

4. La última y más importante, que se cree una mesa de decisión, donde tomen parte los ayuntamientos afectados, vecinos, movimientos sociales y ecologistas para, entre todos, encontrar una solución a la problemática.

Eguzki Meatzaldea
21-03-2015

No hay comentarios:

Publicar un comentario

barakaldonaturala@gmail.com. Con la tecnología de Blogger.